Aktuelt

Stadig flere bedrifter får støtte til innovative prosjekter

Stadig flere bedrifter får støtte til innovative prosjekter

Regjeringen har gjennom ulike krisetiltak stilt 14 milliarder kroner til rådighet for å bistå norsk næringsliv gjennom Innovasjon Norge.

Hittil i år er det innvilget over 7.000 søknader for innovasjons-, utviklings- og omstillingsprosjekter og mer en 10 milliarder kroner er tildelt bedrifter til utvikling og innovasjon. Dette gjør at bedriftene kan videreføre sine utviklingsprosjekter gjennom denne utfordrende perioden og dermed være rustet til videre vekst når perioden er over.

En av fem bedrifter har fått støtte gjennom de ulike statlige krisetiltakene. Vi kan bistå deg med å finne ut om du har et endringsprosjekt som er berettiget til å søke støtte til.

10 milliarder er tildelt i 2020 til utvikling og innovasjon i næringslivet

Kontakt oss