Aktuelt

Norge henger etter på grønn innovasjon og utvikling.

Norge henger etter på grønn innovasjon og utvikling.

I følge en fersk undersøkelse om grønn finans utarbeidet av EY på vegne av Norsk Venturekapitalforening (NVCA), UN Global Compact Norge, Nysnø og Investinor, henger Norge etter på grønn innovasjon og utvikling i forhold til våre naboland. Norge skaper mange grønne piloter, men et fåtall av disse utvikles til store selskap.

Bedrifter og investorer er uenige om årsaken til at Norge henger etter. Bedriftene hevder at lav kompetanse hos investorene er problemet, mens investorene mener at det er for liten tilgang på gode prosjekter.
Bedriftene i undersøkelsen etterlyser en tydelig nasjonal strategi. I tillegg hevder 9 av 10 bedrifter at industrisamarbeid og tilgang til EUs støtteordninger er viktig for å skalere grønne innovasjoner i Norge. Bedriftene mener at Norge er unikt rigget for grønn omstilling ved at høy og billig teknisk kompetanse er strategisk fortrinn for Norge.

Ved nyttår går startskuddet for EU sitt nye forsking- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Det gir store muligheter for norske bedrifter som ønsker å delta i internasjonalt samarbeid og satse videre på grønn innovasjon. Programmet starter opp 1. januar 2021 med et foreslått totalbudsjett på 94 milliarder euro. Norske aktører kan søke om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland. Forskningsrådet vil tilrettelegge for best mulig deltakelse i Horisont Europa. Ulike økonomiske støtteordninger er under etablering, men disse er ikke lansert enda.

Les mer om EY sin Undersøkelse om grønn finans.

Kontakt oss