Aktuelt

Det grønne skiftet. Hvilke bransjer og bedrifter vil bli berørt?

Det grønne skiftet. Hvilke bransjer og bedrifter vil bli berørt?

 I 2015 ble «det grønne skiftet» kåret til årets nyord av Språkrådet. Begrepet har fått økt aktualitet som følge av regjeringens mål om å gjøre Norge til et lavutslippsland innen 2050. 

En slik omstilling kan by på mange utfordringer, men er "det grønne skiftet" en trussel eller en mulighet

Alle større omstillinger skaper både vinnere og tapere, avhengig av hvordan man takler utfordringen. 

Vinnerne er de som bruker en slik omstilling til å se utviklingsmulighetene for seg og sin bedrift.

Hvordan kan deres bedrift utvikle mer miljøvennlige produkter og tjenester som gjør at bedriften reduserer selskapets samlede miljøpåvirkning og utslipp? 
Svaret på dette får du når du kartlegger hvordan bedriften pr. i dag påvirker miljøet:

  • Selger du i dag produkter med unødvendig emballasje?
  • Har du et bevisst forhold til gjenvinning og sirkulær økonomi?
  • Kan din bedrift gjennomføre tiltak for å utvide levetiden for produktene deres?
  • Finnes det ledd i produksjonsprosessen som kan effektiviseres og dermed redusere bedriftens miljøpåvirkning?

Og hvordan påvirker "det grønne skiftet" kundenes krav til produktene eller tjenestene dere tilbyr? Legger de større vekt på miljøvennlige produkter enn tidligere? 


Benytt slike utfordringer til å skaffe nye konkurransefortrinn for din bedrift. Vi kan hjelpe deg med å se mulighetene! 

For en gratis og uforpliktende prat, send oss en mail så tar vi kontakt.

Kontakt oss