Våre tjenester

Våre tjenester

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi bistår med søknader for ditt innovasjonsprosjekt og med strategi- og forretningsutvikling.

Vi kan hjelpe deg til å finne frem i jungelen av offentlige støttemidler til innovasjonsprosjekter.  Aktuelle søknader er SkatteFUNN og andre midler fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og regionale forskningsmidler. Vi hjelper deg med å utarbeide gode og konsise søknader.

Vi tilbyr også strategi- og forretningsutvikling og å definere og gjennomføre innovasjonsprosjekter. Menyen under viser noe av det vi kan tilby. Vi skreddersyr et tilbud etter dine ønsker og behov.


INNSIKTFORRETNINGSUTVIKLINGPROSJEKTSTØTTE
 • Markedskartlegging
 • Kartlegging av prosesser
 • Kartlegginger av informasjonsflyt
 • Basic SWOT
 • Avdekke flaskehalser /forbedringspotensiale
 • Innovasjonsrådgiving
 • Konseptutvikling
 • SWOT
 • Endringsledelse (analyse og tiltak)
 • Risikokartlegging
 • Effektive arbeidsprosesser
 • Definere prosjektrammer
 • Prosjektledelse
 • Koordinering
 • Leverandørevaluering


Kontakt oss i dag!