SkatteFUNN

SkatteFUNN

En rettighetsbasert ordning 

SkatteFUNN er en rettighetsbasert ordning som kan gi bedrifter inntil 10 millioner kroner pr år i reduserte kostnader. Har din bedrift rett på dette? 

  • Har du en god idé eller et godt prosjekt? 
  • Skal du utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess?
  • Har du et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette?
  • Vil bedriften din ha økonomisk eller kunnskapsmessig nytte av resultatet?
  • Har du mulighet til å få dekket deler av kostnadene fra offentlige støtteordninger?

Vi i Tenkefabrikken hjelper din bedrift med å avklare om dere er i posisjon for å få refusjon gjennom SkatteFUNN. 

Mange bedrifter ønsker hjelp med det praktiske i prosjektgjennomføringen. Vi kan bistå med hjelp knyttet til planlegging, tilrettelegging for revisorgodkjenning eller praktisk prosjektstøtte.

Skap nye konkurransefortrinn med SkatteFUNN

Det viktigste for oss er å kartlegge mulighetene for å skape nye konkurransefortrinn for ditt selskap. Da er det vesentlig å gjennomføre en grundig analyse, for så å legge en utfyllende plan før man begynner. Er det flere som kan bidra med noe?  Hvordan kan vi optimalisere samspillet? I flere tilfeller ser vi at flere bedrifter trenger en ekstern investor, mentor eller forsker. Vi kan hjelpe din bedrift med å komme i kontakt med nødvendige samarbeidspartnere for å effektivisere og optimalisere prosjektprosessen. 

Nytenking handler om teamarbeid. Vi bidrar slik at brikkene spiller best mulig sammen. Bli en vinner - ta prosessen på alvor!

Søke SkatteFUNN

Sjekk om du kan søke SkatteFUNN:

1. Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess? ELLER er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning? 

2. Vet du allerede, eller tror du, at utviklingen vil kreve systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter?

Dersom du kan svare Ja på disse spørsmålene, kan dere ha et SkatteFUNN-prosjekt.

Avslag på SkatteFUNN-søknad

Tall fra Forskningsrådet viser at kun 72% av SkatteFUNN-søknadene for 2019 ble godkjent. Mange bedrifter vil derfor med stor sannsynlighet oppleve å få avslag på sine SkatteFUNN-søknader for 2020. Dette kan det være flere årsaker til - den som oftest går igjen er at bedriften ikke har beskrevet FoU-utfordringene ved det planlagte prosjektet godt nok. 


Men fortvil ikke! 
Dersom man får avslag, men likevel mener prosjektet tilfredsstiller kriteriene for SkatteFUNN, kan avgjørelsen påklages innen tre uker etter mottatt vedtak. 
Trenger du hjelp med å snu et avslag til en godkjenning? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg på kort varsel! 


Visste du at?

IKT-sektoren er helt klart den største enkeltsektoren i SkatteFUNN. I tillegg har de fleste andre sektorer en høy grad av IKT og IT-relaterte prosjekter i seg. Dette er også økende (Kilde: Forskningsrådet). Nettopp her kan vi i Tenkefabrikken hjelpe din bedrift.

Ta kontakt for å vite mer om SkatteFUNN.Kontakt oss gjerne

Er du interessert i en gratis og uforpliktende samtale angående SkatteFUNN? Send en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på 55 52 50 00, eller post@tenkefabrikken.no.