Dette er Tenkefabrikken AS - et nettverk for innovasjonskultur.

Tenkefabrikken er et selskap og en prosjektorganisasjon som skal hjelpe bedrifter i å utvikle nye selskaper, en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Våre kunder er suksessfulle selskaper som vil videreutvikle selskapene sine.

Tenkefabrikken AS er en del av det veletablerte digitale konsernet
Dark Blue AS.  Vi leverer web- og internettløsninger. Budsjettert omsetning i 2019 er 24 millioner og 2 400 aktive norske bedriftskunder.

Samlet sett i konsernet er vi 16 kunnskapsrike, engasjerte og dyktige ansatte og innleide konsulenter som kan bidra i prosjektene

De fleste av Tenkefabrikken sine kunder får dekket betydelige deler av sine investeringer i gjennom offentlig støtte og bistand.

Ønsker du en gratis og uforpliktende samtale om innovasjon, kunde- og markedskartlegging, produkt- og konsepetutvikling eller forretningsutvikling?  Ta kontakt!

Hva kan vi gjøre for deg? Våre to fokusområder er: 

Konsulent og konseptuvikling knyttet til innovasjon, omstilling, markedskartlegging, forretningsutvikling og skattereduksjon:

Visste du at de fleste bedrifter har rett på å få redusert sine utviklingskostnader med inntil 8 millioner kroner pr år? Jobber dere med omstilling, innovasjon, effektivisering, økt kundelojalitet, økt lønnsomhet, digitalisering, endringsledelse, produkt-/ konseptutvikling, service management eller nytenkning?  Sannsynligheten er stor for at akkurat din bedrift har rett på økonomisk støtte fra det det offentlige. Vi kan da hjelpe din bedrift med å avklare om deres prosjekt har krav på skattereduksjon. Les mer om SkatteFUNN.

Brukervennlige og moderne webløsninger:

De fleste bedrifter som jobber med innovasjon og forretningsutvikling vil oppleve at prosjektet vil involvere web- og internettløsninger - enten direkte eller indirekte. Vårt konsern har jobbet med web- og internettleveranser siden 1999 og har mange gode og anerkjente bedrifter på vår kundeliste. Vi kan hjelpe din bedrift med å velge og utvikle brukervennlige og moderne web- og internettløsninger.

Vår visjon

Tenkefabrikken AS skal være en attaktiv samarbeidspartner for bedrifter som ønsker å utvikle nye spennende og innovative produkter, tjenester, prosesser og forretningsområder.

9ec2a7a4b91b8c7fa0ac525b811ac153
Kontakt oss i dag!
  • Kontakt oss for et gratis og uforpliktende møte.