Aktuelt

Avslag på søknad - Hva nå?

Avslag på søknad - Hva nå?

Garantifrist 2020

Prosessen med å godkjenne eller avslå SkatteFUNN-søknader for 2020 er allerede godt i gang. Søknader som ble sendt innen fristen 1. september er garantert å bli ferdigbehandlet i 2020, og mange bedrifter venter nå spent på svar. Søknader som er sendt etter 1. september derimot, er ikke garantert å bli behandlet før årsskiftet, noe som kan resultere i at skattefradraget kun vil gjelde fra og med 2021. 

Forskningsrådet behandler søknader som sendes inn etter 1. september i kronologisk rekkefølge. Dette betyr at så langt Forskningsrådet har kapasitet, vil også søknader sendt inn etter fristen behandles før nyttår. Det er derfor viktig å få søknaden innsendt så fort som mulig. 

Er du ikke fornøyd med innholdet i søknaden, eller føler du at noe mangler? Vi er lokale og kan stille til rådighet på kort varsel dersom du behøver hjelp med søknadsprosessen. 


Fra avslag til godkjenning

Tall fra Forskningsrådet viser at kun 72% av SkatteFUNN-søknadene for 2019 ble godkjent. Det er derfor ikke utenkelig at flere av bedriftene som har sendt inn søknad for 2020 vil få avslag på sin søknad de kommende månedene. 

Men fortvil ikke! 
Dersom man får avslag, men likevel mener prosjektet tilfredsstiller kriteriene for SkatteFUNN, kan avgjørelsen påklages innen tre uker etter mottatt vedtak. 
Når man arbeider med klagen er det flere ting man bør være obs på:

1) Les begrunnelsen i vedtaket nøye. Der får du en god oversikt over hvilke punkter i søknaden som må tydeliggjøres.
2) Les den innsendte søknaden med kritiske øyne: er det noe som kan utdypes eller defineres på en bedre måte?
3) Forklar hva det er som gjør at du mener vedtaket skal endres og gi forklarende tilleggsinformasjon om prosjektet der det trengs.
4) Merk deg når fristen for innsendelse av klagen går ut! 

Trenger du hjelp med å snu et avslag til en godkjenning? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg på kort varsel. 


Kontakt oss