Aktuelt

Hvordan overleve og tjene penger under koronavirus-epidemien?

Hvordan overleve og tjene penger under koronavirus-epidemien?

De fleste bedrifter, både i Norge og internasjonalt, har møtt store utfordringer som et resultat av korona-epidemien. En rapport fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) viser resultatet av smitteverntiltakene innført 12. mars: "Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge gikk ned 7,3 prosent i mars, og gikk ytterligere med 4,1 prosent i april". (https://www.ssb.no/korona)

Ringvirkningene av koronaviruset har ført til et økende behov for innovasjon og nytenking for norsk næringsliv. Mange bedrifter har vært flinke til å se nye behov som har dukket opp fortløpende, finne nye løsninger for å nå ut til kundene sine, og tilpasse seg endringene i markedet. Andre bedrifter har ikke klart denne omstillingen. 

Trenger du hjelp til å finne løsninger som øker sjansen for at din bedrift overlever korona-epidemien? 

Vi kan hjelpe deg med å gjennomføre analyser som kan kartlegge hva din bedrift bør prioritere for å skape de beste økonomiske resultatene i en slik unntakstilstand.


Visste du at regjeringen har økt støtterammene for innovasjonstilskudd under koronakrisen?

Som et tiltak for å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for norsk økonomi, har regjeringen gjort det lettere å søke om støtte for små- og mellomstore bedrifter som driver med innovative omstillinger. Tilskudd til innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og utløse et potensial for bærekraftig vekst. Et eksempel på en slik ordning er Innovasjon Norges "Ekstraordinære Innovasjonstilskudd 2020". Les mer om dette her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innova...


Ønsker du en gratis og uforpliktende prat? Send oss en mail så tar vi kontakt.

Kontakt oss