Innsikt

Innsikt

Fra venstre: Elin Visthoff, Martine K. Toften og Kristin M. Leonhardsen

Trenger du bedre innsikt innenfor områder som har stor betydning for din bedrift?

Kunne du tenke deg å vite mer om blant annet følgende:

- Hva mener dine største og viktigste kunder om ....?

- Hvilke nye kunder kan dere gi dere et høyest fortjenestepotensiale og hvorfor handler de ikke hos dere i dag? 

- Kan du utvikle nye produkter eller tjenester som vil gi din bedrift nye betydelige inntekter?

Eller har du andre områder du ønsker å vite mer om?


Visste du at mange av Tenkefabrikken sine kunder får dekket inntil 80 % av sine forprosjektkostnader fra det offentlige? 

Ofte må bedrifter gjennomføre et forstudie i forkant av et innovasjonsprosjekt for å avklare viktige forutsetninger for prosjektet. 
Gevinstene av å utføre et forprosjekt er mange: 

"Formålet med et forstudie er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt. Resultatene av forstudien gir et beslutningsgrunnlag for gjennomføring av et innovasjonsprosjekt. Forstudier har til formål å avdekke styrker og svakheter, muligheter og risikoelementer (SWOT), samt kartlegge hvilke ressurser som er nødvendige for å gjennomføre et FoU-prosjekt." 
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innova...

Vanligvis støttes ikke et slikt forprosjekt av offentlige støtteordninger. Grunnet koronakrisen er det nå åpnet opp for at bedrifter likevel kan søke om midler til å gjennomføre forstudier. Dette betyr at din bedrift kan få et tilskudd fra Innovasjon Norge på opp til 500 000 kroner.

Trenger du hjelp til å få økt innsikt innenfor områder som har stor betydning for din bedrift? Vi hjelper dere med å planlegge og gjennomføre forprosjektet, samt tar oss av arbeidet med å skrive søknad om offentlig støtte. Fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt for å avtale et uforpliktende møte.

Kontakt oss